» Elfstrand familj

Elfstrand familj som från 1730-talet och nästan fram till våra dagar spelat en framträdande roll i Gävle, i första hand för handel och sjöfart.

1. Daniel D:son (1706-1780), handelsman och rådman, härstammade från Älvkarleby (på 1700-talet stavat Elfkarleby). Fadern Erik Danielsson var bonde i Västanå. Sönerna Daniel och Per flyttade till Gävle på 1720-talet och tog sig namnet Elfstrand D:son. Daniel grundade 1738 ett handelshus.

2. Daniel d y (1748-1815), son till Daniel D:son (1), köpman, skeppsredare, rådman. Han utvecklade tillsammans med Olof Elfbrink faderns företag till grosshandelsfirman Dan Elfstrand & Co. Han var även med om att rekonstruera Stenebergs sockerbruk. Deltog i borgarståndet i riksdagarna 1800 i Norrköping och Stockholm 1809, arbetade för avsättning av Gustav IV Adolf. Kommerseråd 1811. Ägde Lexe.

3. Pehr (1783-1845), son till Daniel d y (2), gift med Ulla Valley. Grosshandlare, skeppsredare, skeppsbyggmästare. Han utvidgade tillsammans med Olof Elfbrink familjeföretaget Dan Elfstrand & Co. När Elfbrink blivit firmans ledare ägnade sig Pehr Elfstrand åt skeppsbyggeriet, som blev störst i Gävle. När firman köpte järnbruk och Elfstrand deltog i grundandet av Kungsfors bruk tog han titeln brukspatron. Han ägde Holmsunds herrgård i Bomhus, deltog i stiftandet av Gefle Sjömanskap, var en av grundarna av Ennes-Elfbrink -Elfstrandska Lancasterskolan, uppförde tillsammans med sina systrar Elfbrinksk-Elfstrandska gravkoret och anslog pengar till olika ändamål. Ledamot av handelssocieten 1810-1845, av borgarståndet i riksdagen 1815, ordförande för bränneridirektionen i Strömsbro och Borgerskapets 24 äldste.

I Elfstrands kök stod varje dag ett bord dukat där 10-12 gamla fattiga fick äta, och mat sändes till fängelset.

4. Daniel (1815-1856), son till Pehr (3), grosshandlare. Övertog firman efter sin far.

5. Per (1822-1862), son till Pehr (3), grosshandlare, tog över skeppsbyggeriet efter fadern, blev framstående skeppsbyggmästare och byggde den tidens främsta seglare. När Dan Elfstrand & Co upplöstes fortsatte Per Elfstrand med skeppsbyggeri. Han var också en av grundarna till Korsnäs AB.

6. Daniel (1858-1945), sonson till Pehr (3), lärare vid Borgarskolan 1890-1923. Pionjär vid genombrottet för skolundervisning i främmande språk på 1880-talet. Han ansåg att det talade språket spelar huvudrollen vid inlärning av nytt språk och tog hjälp av fonetiken så att uttalet i engelska skulle kunna accepteras av en engelsman. Master Daniel, som han kallades, tog initiativ till en kamratförening vid Borgarskolan 1925 och ordnade aktiviteter för eleverna. Deras uppskattning visades genom att en stipendiefond, Daniel Elfstrands minne, 1924 bildades vid Borgarskolan.

Daniel Elfstrand gav ut böcker om språkundervisning. Ett av hans verk, "An English Grammar For the Use of Swedish Schools", skriven på engelska 1897, kom i flera upplagor. Han studerade Gävles skolhistoria och gav ut "Gefle Elementarskola och Athenæum" 1928 och "Sveriges första enhetsskola" 1929. E. var ledare i Gefle Idrottsförening, dess ordförande 1891-1893, och själv utövare av sport, speciellt skridsko och skidor.

7. Percy (1891-1983), son till Daniel (5), blev efter akademiska studier i Uppsala amanuens på Kungliga Biblioteket i Stockholm 1919 och andre bibliotikarie 1929. Därefter slottsarkivarie och med tiden anställd vid kungens privata bibliotek.

Han publicerade "Ur Gefle stads äldre historia" 1937 och medverkade i "Meddelanden från Gestriklands Kulturhistoriska förening". Dessutom skrev och illustrerade han i banden 4 och 8 av "Världshistorien". Utgav också från 1930 och i många år "Den svenska historiska årsbiografin".
Tillbaka