» Gefle Frivilliga Skarpskytteförening Gävle Skarp

Gefle Frivilliga Skarpskytteförening Gävle Skarp. Föregångaren Gefle Skyttegille bildades 1848 med Per Murén som ordförande. 1850 hölls första skjutövningen på Rödjningen. Efter en koleraepidemi 1853 avtog gillets verksamhet.

1860 bildades Gefle Frivilliga Skarpskytteförening med Göran Fredrik Göransson som ordförande. Musikkåren, startad 1863, med egna paradmarscher, den tyska melodin "Festklänge" av Karl Faust och marschen som börjar "Gevalia du stolta stad...", engagerades vid olika tillfällen även av andra.

Föreningen organiserades i troppar och kompanier, omfattande vissa stadsdelar, liksom ett kompani för kvinnor. En grupp lämnade 1891 föreningen och nybildade Gefle Skyttegille. 1901 anslöt sig gruppen på nytt till skarpskytteföreningen.

Inför rikskyttetävlingen och Gävleutställningen 1901 utvidgades skjutbanorna på Rödjningen, liksom på 1930-talet.

1946 uppläts plats till Gävle Pistolskytteklubb och 1955 anlades jaktskyttebanor. Även Gävle Sportskytteklubb har använt pistolskyttebanan. Som mest fanns 65 tavelställ för skjutning på 100 till 300 meters avstånd.

När Sätra och Stigslund byggdes ut och området vid Rödjningen behövdes till detta ändamål anlades nya skyttebanor, invigda 1984, vid Älgsjön. Efter utbyggnad är anläggningen ett modernt skyttecentrum.

Bland föreningens mest framstående skyttar märks Gösta Norén, tvåa i VM (armégevär liggande) i Stockholm 1929, samt riksskyttesegrarna Arnold Brobeck 1926, Ture Bergman 1930 och Erik Bergholm 1964. Under 1980- och 1990-talen har Stefan Löfbom tagit medaljer vid SM, NM och EM-tävlingar. Han blev också nia i korthåll vid OS 1988 i Seoul.
Tillbaka