» Rohlén Sven

Rohlén Sven(1903-1993) brandchef i Gävle 1938-1968, starkt engagerad i föreningar för idrott och friluftsliv. R. blev känd för att han som brandmän anställde löparstjärnor som Gunder Hägg, Henry Eriksson och Gösta "Sågmyra" Bergqvist.

R. var vice ordförande och ordförande i Gefle Idrottsförening och ordförande i Friluftsfrämjandet i 25 år. Där arbetade han för uppbyggnaden av anläggningen vid Hemlingbystugan.

Sven Rohlén var också med och bildade Gävlebygdens flygklubb 1938. Han var klubbens ordförande i 15 år och initiativtagare till flygfältet vid Avan. R. initierade 1955 till att flygklubben skulle hjälpa till med skogsbrandbevakningen, ett initiativ som fick flera efterföljare i Sverige. Han fick Kungliga svenska aeroklubbens guldplakett 1960.

R. var också ordförande i sällskapet Jultomtarna i 20-talet år och som konstintresserad var han tillsammans med hustrun Lisbeth värdpar i Konstnärsgillet under ett 30-tal år.
Tillbaka